Disclaimer

Deze website is een product van JKG Mobility Cores B.V.. JKG Mobility Cores B.V. zet zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te publiceren, echter aan geen van deze informatie kunnen rechten worden ontleend.

JKG Mobility Cores B.V. kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Al het digitale materiaal op deze website mag niet zonder schriftelijke toestemming van JKG Mobility Cores B.V. worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand, of op enige andere manier. Aanvragen voor toestemming dienen te worden gericht aan JKG Mobility Cores B.V.. De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen ten allen tijden zonder enige kennisgeving worden aangebracht. De website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. JKG Mobility Cores B.V. heeft geen zeggenschap over deze websites. JKG Mobility Cores B.V. is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. JKG Mobility Cores B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door JKG Mobility Cores B.V. op welke wijze dan ook. Het Nederlands recht is van toepassing.

Wat kunnen we voor u betekenen?